Promotion tour in Sapporo!

We’ve organized Korean YouTuber Joan Kim’s promotion tour in Sapporo – Fukuoka – Osaka tour!